Reklamační řád

Reklamační řád verze 2017

Wellpet s.r.o. IČO:02733277, Bělehradská 23/858, Praha 2
Všechny oprávněné reklamace našich zákazníků musí být uplatňovány se všemi náležitostmi vyplývajícími z následujících ustanovení reklamačního řádu. Pokud nebudou tyto náležitosti řádně splněny, zaniká právo na vyřízení reklamace.
Reklamace kupujícího na dodané zboží:

 1. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u společnosti Wellpet s.r.o. Tuto skutečnost lze prokázat dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u společnosti Wellpet s.r.o.
 2. Reklamaci nelze uplatnit, pokud je výrobek –
  V nekompletním stavu.
  Mechanicky poškozen.
  Bez náležitých dokladů.
  Neodborně opravován.
  Bez originálního obalu (u reklamací před prodejem konečnému zákazníkovi).
  Pokud se jedná o výrobek s omezenou dobou životnosti (náplně filtrů, žárovky, zářivky) a výrobek byl zjevně používán.

V Praze 1.6.2017
Wellpet s.r.o.
IČO: 02733277
Bělehradská 23/858
120 00 Praha 2
+420 776 487 538
e-mail: [email protected]

 

Reklamační řád ke stažení zde.