Co je FIV?

FIV, virová imunodeficience koček, jinými slovy ,,kočičí AIDS”, podobné lidskému AIDS.  Toto onemocnění je pouze u koček. Není přenosná na jiná domácí zvířata ani na lidi, jelikož se nejedná o zoonózu. Původcem nemoci je virus FIV, který se může množit pouze v kočce. Mimo hostitele ve vnějším prostředí přežívá velmi krátce a je citlivý na různé dezinfekční prostředky. FIV je především nemocí starších koček, 2x častěji kocourů než koček, nekastrovaných. Dochází mezi nimi častěji k bojům, během kterých utrpí různá zranění. Ty jsou pak vstupní branou pro virus, jenž se přenáší krví a slinami.To, že je kočka FIV pozitivní se nemusí projevit hned, může to trvat i roky. Při propuknutí dochází k oslabení imunity, zánětům kůže, zánětům očí a horních cest dýchacích, často bývá horečka, apatie, atd. Tyto nespecifické příznaky akutního stadia mohou ustat a kočka pak vypadá jako zdravá. Je však nadále nositelem a přenašečem viru. Tato nemoc je nevyléčitelná, ale často kočky uhynou z jiných příčin právě díky oslabené imunitě, např. na obyčejnou infekci. Kočka hubne, trpí nechutenstvím, rýmou a opakujícími se záněty, je náchylnější k rozvoji nádorů. Nakonec bývá postiženo i více orgánů naráz, možné jsou i změny chování. Toto tzv. terminální stadium obvykle netrvá déle než rok. Nemoc se může kombinovat s jinými nemoci, častá je kombinace FIV s FeLV (virus kočočí leukémie). Diagnostiku lze provést ve veterinární ordinaci rychlým a přesným testem, ke kterému stačí malé množství krve. Občas se mohou vyskytnout falešně negativní výsledky, obvykle záhy po nakažení. K jejich vyloučení se test doporučuje udělat 2x v rozmezí alespoň tří týdnů. Pozitivní výsledky u koťat je nutné hodnotit velmi opatrně. Sáním mléka od pozitivní matky získají protilátky, které mohou v krvi kotěte přetrvávat po dobu až šesti měsíců. Kotě se pak jeví jako FIV pozitivní, byť je ve skutečnosti zdravé. Jak již bylo zmíněno, nemoc nelze léčit. Důležité je kočku sledovat a jakékoliv potíže ihned řešit u veterinárního lékaře. Riziko nakažení lze minimalizovat chovem v domácnosti a kastrací. Kastrovaní kocouři se méně toulají, nedochází pak k tolika bojům mezi nimi. V USA již vyvinuly vakcínu proti FIV, její účinnost však ještě není plně prokázána. Nakažené kočky je vhodné držet doma a stranou od ostatních koček, neměly by vůbec chodit ven. Důležité je omezit stres, kontakt s nemocnými zvířaty i lidmi, aby se co nejvíce snížilo riziko infekce. Samozřejmostí by mělo být kvalitní krmivo, pravidelná odčervení a vakcinace proti ostatním nemocem. Kočka pak ještě může žít mnoho let spokojený život.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram