Nový typ králičího moru

Mor králíků, který znají všichni chovatelé těchto chlupáčů, je vysoce nakažlivé onemocnění, které ve většině případech končí úmrtím. Původcem je virus ,ve vnějším prostředí značně odolný. Šíří se trusem, močí, bodavým hmyzem, je to převážně sezónní záležitost, proti které se dá bojovat vakcinací. Bohužel vakcína funguje pouze  v případě prevence, králík tedy musí být v době vakcinace zdravý. Pokud nedojde k vakcinaci a zvíře se nakazí, tak okolo 90% případů končí utracením. Zvláštností je, že mláďata neonemocní a pokud se v mládí s tímto virem setkají, získají protilátky, které je chrání. V současné době se ale začal šířit nový typ králičího moru. Poprvé byl tento typ viru RHDV2 zaznamenám ve Francii v roce 2010, od té doby se dál šíří Evropou. Ve vnějším prostředí je velice odolný, např. v králičím mase vydrží infekční až několik měsíců. Právě tato odolnost pomáhá šíření mezi zvířaty. Šíří se stejně jako u klasického králičího moru, bodavým hmyzem, trusem, … Přenášen může být i kontaminovaným krmivem, stelivem, pomůckami, dokonce i člověk může být nepřímým zdrojem. Tato forma moru má oproti klasickému delší inkubační dobu a obecně je úmrtnost králíků nižší. Rozdíl je i ve věkové rezistenci, onemocnět mohou králíci jakéhokoliv věku, od pár dní starých králíčat po jedince v důchodovém věku. V České republice se tento nový typ moru začal šířit teprve nedávno na západě Čech. Na trhu brzy bude dostupná vakcína. Nyní doporučujeme zvýšenou opatrnost všem chovatelům, hlavně při pořizování nových jedinců a dodržet karanténu u nově příchozích králíků do chovů. Samozřejmostí je dodržování hygieny a správná výživa. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, ať už o průběhu nemoci nebo o vakcinaci samotné, rádi Vám jej zodpovíme.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram