Ceny jsou orientační a celková cena za ošetření je závislá na hmotnosti pacienta a na typu a mnozštví použitých léčiv a materiálu.
Vakcinace

Infekční nemoci pes

Kompletní vakcinace pes

Vzteklina pes / kočka / fretka

Infekční nemoci kočka

Infekční nemoci kočka

Kompletní vakcinace kočka

Komplex psincového kašle u psů

Borelióza psů

Vakcinace proti Microsporum canis

Tetanus

Vakcinace králík (mor + myxomatóza)

495 – 610 Kč

555 – 660 Kč

370 – 430 Kč

450 – 630 Kč

840 Kč

595 Kč

690 Kč

720 Kč

650 Kč

560 Kč

255 – 355 Kč

Informace

  • Infekční nemoci pes (psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, parainfluenza, leptospira)
  • Kompletní vakcinace pes (psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, parainfluenza, leptospira + vzteklina)
  • Infekční nemoci kočka (kaliciviróza, panleukopénie, rhinotracheitída)
  • Infekční nemoci kočka  (kaliciviróza, panleukopénie, rhinotracheitída, chlamydióza)
  • Kompletní vakcinace kočka (kaliciviróza, panleukopénie, rhinotracheitída + vzteklina)
Služby, úkony a operace

Klinické vyšetření základní

Klinické vyšetření opakované, zkrácené

Vyšetření uší

Čištění uší

Injekce s.c. podkožní, i.m. vnitrosvalová

Injekce i.v. nitrožilní

Kanylace i.v.

Odběr krve pro laboratorní vyšetření

Infuzní terapie

Odstranění klíštěte

Anální žlázky – běžná toaleta

Anální žlázky – výplach

Krácení drápů

Čipování (mikročip, načipování, vč.registrace)

Čipování + vystavení PET pasu

Vystavení potvrzení – atestu

Odstranění zubního kamene

Kastrace kocoura

325 Kč

220 Kč

220 Kč

150 Kč

60 Kč

180 Kč

200 Kč

200 Kč

350 Kč

80 Kč

100 Kč

220 Kč

100 Kč

550 Kč

900 Kč

300 Kč

1400 – 2300 Kč

900 – 1100 Kč

Informace

  • Čipování + vystavení PET pasu (mikročip, načipování, Europas, administrativní úkon, vč.registrace)
  • Vystavení potvrzení – atestu (před výstavou, cestou do zahraničí, a pod.)
  • Odstranění zubního kamene (klinické vyšetření, injekční anestezie/analgosedace, stomatologický úkon – ultrazvukové odstranění zubního kamene, materiál) dle hmotnosti pacienta
  • Kastrace kocoura (klinické vyšetření, injekční anestezie, chirurgický úkon, použitý materiál)
  • Ceny jsou orientační a celková cena za ošetření je závislá na hmotnosti pacienta a na typu a mnozštví použitých léčiv a materiálu.